23.03.2012 - 15:28 / Bialoglowa
W 1938 roku jesienią, w słotny listopadowy dzień, przez graniczne miasto Zbąszyń, pieszo i pociągami przemieściło się tysiące Żydów wypędzonych z Niemiec. Biednych i bogatych. Bogaci Żydzi przejeżdżali najczęściej tranzytem, zatrzymując się najwyżej na kilka dni lub tygodni, w celu przekazania swoim bliskim w świecie swojej sytuacji.Biedniejsi Żydzi pozostali w Zbąszyniu do lutego lub marca 1939 roku, a było ich pewnie ponad 6000, w mieście które liczyło wtedy nie więcej jak 5000 mieszkańców...
0
>>>
23.03.2012 - 15:35 / Bialoglowa
Zdjęcie udostępnione przez Pana Zenona Owoca. Przedstawia ojca Pana Zenona Wincentego Owoca pracującego z kolegą „na telegrafie” Mors'a - urząd pocztowy Zbąszyń 2. Zdjęcie wykonanane w 1938.
0
>>>
03.05.2012 - 09:57 / Zenon Owoc
 Boję się jednak Państwu przekazać moją wątpliwość dotyczącą jednego zdjęcia w tak monumentalnym dziele, jakim jest książka „Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”, które jak Pan Wojciech pisze było inspiracją do zainteresowania się tym odległym zdarzeniem w moim mieście, oraz powstania myśli uczczenia tych wydarzeń postawieniem pomnika „walizki” na peronie.Jestem ZA pomnikiem, ale  to zdjęcie (str.18) peronu dworca zbąszyńskiego zarzuconego tobołami i różnorodnym...
1
>>>
08.05.2012 - 20:52 / Zenon Owoc
 Przekrój społeczny wysiedlonych z Niemiec Żydów był zróżnicowany. Od noszących się z europejska młodych kobiet i mężczyzn do starotestamentowych, bardzo ortodoksyjnych, też niekiedy młodych ludzi, ubranych w długie czarne chałaty, czarne kapelusze z dużym rondem, z pod którego zwisały długie kręcone bokobrody, zwane pejsami, przestrzegających ściśle nakazane posty, rytuały, świętowanie szabatu i spożywanie koszernego jedzenia, do całkiem wolnych religijne i obyczajowo, elegancko ubranych...
0
>>>
13.05.2012 - 14:34 / Zenon Owoc
 My małoletni chłopcy próbowaliśmy coś zarobić i często oferowaliśmy swoją już nie bezinteresowną pomoc bezradnym w nowych nieznanych warunkach Żydom. Angażowaliśmy się jako tragarze do przeniesienia lub przewiezienia wózkiem ręcznym bagażu pod wskazany adres. Bogatsi Żydzi jednak parę fenigów dawali, które w kantorze u cenionego zbąszyńskiego Żyda Cohna wymienialiśmy na polskie grosze. Zawsze po korzystnym kursie dla wymieniającego. Lub zaczepialiśmy na ulicy przyjeżdżających Żydów...
0
>>>
10.06.2012 - 21:02 / wojciech
fotografia przedstawia dokument znajdujący się w zbiorach IPN sygnatura: GK_58191We wpisie tekstowym "z mojego fotowgłowie" z 03.05.2012 Pan Zenon Owoc odnosi się do tej właśnie fotografii. W naszej książce znajduje się ona na stronie 18.
0
>>>
03.05.2013 - 19:48 / moderator
Zdjęcie posterunku granicznego Zbąszyń Rogatka pochodzi ze strony:http://fotopolska.eu/Polska/b91261,Zbaszyn_-_polsko-niemieckie_przejscie...Odbitkę z tego samego negatywu mamy w naszej książce na stronie 72. Udało się rozpoznać osoby na zdjęciu. W drzwiach stoi Roman Witkowski komendant placówki Zbąszyń Rogatka. W oknie na górze jego żona Maria i córka Wanda.Dzięki relacjom rodziny pana Witkowskiego wiemy, że parter budynku zajmowały pomieszczenia służbowe, a na piętrze znajdowało się...
0
>>>
03.05.2013 - 19:56 / moderator
Na podstawie „Listy wydalonych żydów w Zbąszyniu” wiemy, że w budynku posterunku granicznego Zbąszyń Rogatka mieszkało co najmniej 11 osób. Informacje o nich są zawarte na stronach 228 i 229. Strony te, są jednak bardzo słabo czytelne i niewiele informacji można z nich wyczytać. Całość „Listy...” znajduje się w IPN-ie.
0
>>>
03.05.2013 - 20:19 / moderator
Pismo zachowane w Archiwum Państwowym w Poznaniu skierowane do:Urz. Wojew(ódzkiego) - Wydz(iał) Społ.(eczno)-Polit.(yczny)N. Tomyśl 28XII 38W załatwieniu pisma przedmiotowego donoszę, że w dniu 30 października 1938 r. otrzymało tut. Starostwo telefonicznie polecenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem tamt. Urzędu ażeby wszystkich  Żydów wydalonych z Niemiec nie posiadających dokumentów i posiadających paszporty wiedeńskie, nie wydalać, lecz trzymać ich w pasie neutralnym...
0
>>>
03.05.2013 - 20:31 / moderator
Dzięki uprzejmości Alana Reicha z Wielkiej Brytanii otrzymaliśmy kilka zdjęć ze Zbąszynia. Personel medyczny szpitala w Zbąszyniu. Styczeń 1939.
0
>>>