Pismo w sprawie Żydów na przejściu granicznym Rogatka

Pismo zachowane w Archiwum Państwowym w Poznaniu skierowane do:Urz. Wojew(ódzkiego) - Wydz(iał) Społ.(eczno)-Polit.(yczny)N. Tomyśl 28XII 38W załatwieniu pisma przedmiotowego donoszę, że w dniu 30 października 1938 r. otrzymało tut. Starostwo telefonicznie polecenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem tamt. Urzędu ażeby wszystkich  Żydów wydalonych z Niemiec nie posiadających dokumentów i posiadających paszporty wiedeńskie, nie wydalać, lecz trzymać ich w pasie neutralnym przy granicy. Na skutek powyższego zarządzenia polecenia zarządziłem zatrzymanie ich na przejściu granicz zostali wymienieni ulokowani na przejściu Granicznym Zbąszyń Rogatka.3 zał(ączniki)nieczytelny podpisDo pisma ad1) dołączyć wszystkie załączniki.W górze dopisek Żyd.(owskie) Koło Parlamentarne uprasza zwolnienia ze Zbąszynia.Czerwone pieczęcie Bardzo Pilne! POUFNE

Dodaj komentarz