Pamięć powraca...

Spadkobiercami historii zbąszyńskiej roku 1938 i jej beneficjentami są w równej mierze badacze historii, w tym historii regionalnej, lokalnej i prywatnej, jak i dawni oraz dzisiejsi mieszkańcy Zbąszynia. Zarówno potomkowie przygarniętych tu w 1938 roku Żydów, jak i potomkowie zbąszyńskich rodzin, które się do tego przygarnięcia przyczyniły. To w ich imieniu i z nimi dzielimy się dziś historią i pamięcią tamtych wydarzeń, przekonani, że jest to „prawdziwa historia” i „dobra pamięć”. Poza wszystkim bowiem, będąc historią cierpienia żydowskich uchodźców z III Rzeszy w roku 1938 i zwiastunem Zagłady, wydarzenia zbąszyńskie są też historią ludzkiej przyzwoitości. Nie bohaterstwa które dane jest niewielu, ale zwykłej ludzkiej przyzwoitości, o której nie chcielibyśmy, aby została zapomniana.

Istnieje wiele języków pozwalających mówić o trudnej przeszłości. W tej części strony internetowej chcemy pokazać wrażliwości które budują różnorakie formy i perspektywy upamiętnienia. Dla wielu artystycznych wypowiedzi impuls płynący z przeszłości często staje się ważnym aspektem tworzącym sensy.