User login

To place the contents of the archive is required to create your account. A registered user can comment entries. In accordance with the privacy policy of the data provided in the registration process will not be used for any purpose other than to communicate in the OPEN ARCHIVE.
23.03.2012 - 15:28 / Bialoglowa
W 1938 roku jesienią, w słotny listopadowy dzień, przez graniczne miasto Zbąszyń, pieszo i pociągami przemieściło się tysiące Żydów wypędzonych z Niemiec. Biednych i bogatych. Bogaci Żydzi przejeżdżali najczęściej tranzytem, zatrzymując się najwyżej na kilka dni lub tygodni, w celu przekazania swoim bliskim w świecie swojej sytuacji.Biedniejsi Żydzi pozostali w Zbąszyniu do lutego lub marca 1939 roku, a było ich pewnie ponad 6000, w mieście które liczyło wtedy nie więcej jak 5000 mieszkańców...
0
>>>
23.03.2012 - 15:35 / Bialoglowa
Zdjęcie udostępnione przez Pana Zenona Owoca. Przedstawia ojca Pana Zenona Wincentego Owoca pracującego z kolegą „na telegrafie” Mors'a - urząd pocztowy Zbąszyń 2. Zdjęcie wykonanane w 1938.
0
>>>
03.05.2012 - 09:57 / Zenon Owoc
 Boję się jednak Państwu przekazać moją wątpliwość dotyczącą jednego zdjęcia w tak monumentalnym dziele, jakim jest książka „Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”, które jak Pan Wojciech pisze było inspiracją do zainteresowania się tym odległym zdarzeniem w moim mieście, oraz powstania myśli uczczenia tych wydarzeń postawieniem pomnika „walizki” na peronie.Jestem ZA pomnikiem, ale  to zdjęcie (str.18) peronu dworca zbąszyńskiego zarzuconego tobołami i różnorodnym...
1
>>>
08.05.2012 - 20:52 / Zenon Owoc
 Przekrój społeczny wysiedlonych z Niemiec Żydów był zróżnicowany. Od noszących się z europejska młodych kobiet i mężczyzn do starotestamentowych, bardzo ortodoksyjnych, też niekiedy młodych ludzi, ubranych w długie czarne chałaty, czarne kapelusze z dużym rondem, z pod którego zwisały długie kręcone bokobrody, zwane pejsami, przestrzegających ściśle nakazane posty, rytuały, świętowanie szabatu i spożywanie koszernego jedzenia, do całkiem wolnych religijne i obyczajowo, elegancko ubranych...
0
>>>
13.05.2012 - 14:34 / Zenon Owoc
 My małoletni chłopcy próbowaliśmy coś zarobić i często oferowaliśmy swoją już nie bezinteresowną pomoc bezradnym w nowych nieznanych warunkach Żydom. Angażowaliśmy się jako tragarze do przeniesienia lub przewiezienia wózkiem ręcznym bagażu pod wskazany adres. Bogatsi Żydzi jednak parę fenigów dawali, które w kantorze u cenionego zbąszyńskiego Żyda Cohna wymienialiśmy na polskie grosze. Zawsze po korzystnym kursie dla wymieniającego. Lub zaczepialiśmy na ulicy przyjeżdżających Żydów...
0
>>>
10.06.2012 - 21:02 / wojciech
fotografia przedstawia dokument znajdujący się w zbiorach IPN sygnatura: GK_58191We wpisie tekstowym "z mojego fotowgłowie" z 03.05.2012 Pan Zenon Owoc odnosi się do tej właśnie fotografii. W naszej książce znajduje się ona na stronie 18.
0
>>>
03.05.2013 - 19:48 / moderator
Zdjęcie posterunku granicznego Zbąszyń Rogatka pochodzi ze strony:http://fotopolska.eu/Polska/b91261,Zbaszyn_-_polsko-niemieckie_przejscie...Odbitkę z tego samego negatywu mamy w naszej książce na stronie 72. Udało się rozpoznać osoby na zdjęciu. W drzwiach stoi Roman Witkowski komendant placówki Zbąszyń Rogatka. W oknie na górze jego żona Maria i córka Wanda.Dzięki relacjom rodziny pana Witkowskiego wiemy, że parter budynku zajmowały pomieszczenia służbowe, a na piętrze znajdowało się...
0
>>>
03.05.2013 - 19:56 / moderator
Na podstawie „Listy wydalonych żydów w Zbąszyniu” wiemy, że w budynku posterunku granicznego Zbąszyń Rogatka mieszkało co najmniej 11 osób. Informacje o nich są zawarte na stronach 228 i 229. Strony te, są jednak bardzo słabo czytelne i niewiele informacji można z nich wyczytać. Całość „Listy...” znajduje się w IPN-ie.
0
>>>
03.05.2013 - 20:19 / moderator
Pismo zachowane w Archiwum Państwowym w Poznaniu skierowane do:Urz. Wojew(ódzkiego) - Wydz(iał) Społ.(eczno)-Polit.(yczny)N. Tomyśl 28XII 38W załatwieniu pisma przedmiotowego donoszę, że w dniu 30 października 1938 r. otrzymało tut. Starostwo telefonicznie polecenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem tamt. Urzędu ażeby wszystkich  Żydów wydalonych z Niemiec nie posiadających dokumentów i posiadających paszporty wiedeńskie, nie wydalać, lecz trzymać ich w pasie neutralnym...
0
>>>
03.05.2013 - 20:31 / moderator
Dzięki uprzejmości Alana Reicha z Wielkiej Brytanii otrzymaliśmy kilka zdjęć ze Zbąszynia. Personel medyczny szpitala w Zbąszyniu. Styczeń 1939.
0
>>>